dimarts, 2 de juny de 2009

CONCURS REDACCIÓ DEL PUNT@JOVE JESÚS


“Un any del Punt@Jove”

BASES:

1.- Els participants han de tenir entre 6 i 12 anys i han de ser residents a Jesús.
2.-Només s’acceptaran redaccions escrites en Llengua Catalana.
3.-Cada participant lliurarà una redacció d’extensió il·limitada, sobre el tema “UN ANY DEL PUNT@JOVE...”
4.-La redacció s’ha d’entregar passada a ordinador, s’han de fer 3 còpies i posar-les dintre d’un sobre gran. Els folis han de ser DIN A-4.

5.-A l’exterior del sobre s’ha d’indicar el nom del concurs, el títol de la redacció i un pseudònim (nom inventat). Dintre d’aquest sobre gran hi aniran les 3 còpies de la redacció més un sobre petit i tancat, on dintre aniran totes les dades personals del participant: Nom del concurs, títol de la redacció, pseudònim, nom i cognoms reals, adreça, telèfon i data de naixement.


CONVOCATÒRIA:

Els sobres s’han de portar al Punt@Jove fins al dia 13 de Juny. El dia següent ja no s’acceptaran.

L’entrega de premis està programada per al Dilluns 15 de Juny durant la Festa del 1r Aniversari del Punt@Jove.

PREMIS:

-Hi haurà 3 premis a les 3 redaccions més originals i treballades.

-El premi a cada guanyador serà d’un Lot didàctic.

-Les redaccions guanyadores es publicaran al Blog-Web del Punt@Jove i s’exposaran al Punt@Jove.

-Tots els participants rebran un petit obsequi.


El jurat estarà format per tres persones i pot declarar el premi desert si ho considera oportú.