divendres, 4 de desembre de 2009

CONCURS POESIA BIBLIOTECA DE JESÚSCONCURS POESIA 2009


Biblioteca de Jesús


L’hivern…”
BASES:
1.- Els participants han de tenir entre 6 i 12 anys i han de ser residents a Jesús.


2.-Només s’acceptaran poemes escrits en Llengua Catalana.


3.-Cada participant lliurarà un poema d’extensió il·limitada, sobre el tema “L’hivern…”


4.-El poema s’ha d’entregar passat a ordinador, s’han de fer 3 còpies i posar-les dintre d’un sobre gran. Els folis han de ser DIN A-4.
5.-A l’exterior del sobre s’ha d’indicar el nom del concurs, el títol del poema i un pseudònim (nom inventat). Dintre d’aquest sobre gran hi aniran les 3 còpies del poema més un sobre petit i tancat, on dintre aniran totes les dades personals del participant: Nom del concurs, títol de la redacció, pseudònim, nom i cognoms reals, adreça, telèfon i data de naixement.
CONVOCATÒRIA:
Els sobres s’han de portar al Punt@Jove-Biblioteca de Jesús fins al dia 20 de desembre del 2009. El dia següent ja no s’acceptaran.
L’entrega de premis està programada per al Dimecres 23 de desembre a la Festa de Nadal del Punt@Jove.
PREMIS:
-Hi haurà 3 premis als 3 poemes més originals i més treballats.
-El premi a cada guanyador serà d’un Lot didàctic.
-Els poemes guanyadors es publicaran al Bloc-Web del Punt@Jove i s’exposaran a la Biblioteca de Jesús.-Tots els participants rebran un petit obsequi.


El jurat estarà format per tres persones i pot declarar el premi desert si ho considera oportú.